Follow

📝 Trang tin tức Cộng đồng Sinh viên Đại học Mở Tp.HCM

Kết quả xét tuyển học bạ đủ điều kiện điểm - Đại học Mở Tp.HCM

Kết quả xét tuyển học bạ đủ điều kiện điểm - Đại học Mở Tp.HCM

Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023

Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023

Hướng dẫn thanh toán qua các kênh trực tiếp & Internet banking

Hướng dẫn thanh toán qua các kênh trực tiếp & Internet banking

Hướng dẫn Đăng ký môn học

Hướng dẫn Đăng ký môn học

📢 Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2021-2022

📢 Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2021-2022

Cần chuẩn bị gì khi đi quân sự ?

Cần chuẩn bị gì khi đi quân sự ?

Review Quân sự khoa Ngoại Ngữ K20 - Tháng 3/2021

Review Quân sự khoa Ngoại Ngữ K20 - Tháng 3/2021

Review Kỳ quân sự chân thật !

Review Kỳ quân sự chân thật !

Quân sự ở Lobita năm 2022

Quân sự ở Lobita năm 2022